A Xunta Directiva da Asociación de Nais e Pais convoca aos seus asociado/as a unha Asemblea Xeral Ordinaria, que terá lugar o vindeiro martes 29 de xaneiro, ás 18,00 horas en primeira convocatoria e ás 18,30 horas en segunda convocatoria, na aula de informatica da escola, coa seguinte

ORDE DO DÍA:

 

  1. Lectura e aprobación do acta da anterior asemblea.
  2. Estado e publicación das contas.
  3. Propostas para organizar charlas para alumn@s e/o pais/nais.
  4. Rogos e preguntas.

A reunión esta aberta a tódolos pais, nais e tutore/as, pero so terán dereito a voto o/as socio/as que estén o día dos seus pagos.

Contamos coa vosa asistencia.

A Xunta Directiva