A Xunta Directiva da ANPA é a encargada de organizar as actividades extraescolares que complementan a formación cultural e deportiva do alumnado (natación, robótica, arte y creatividad, música, baile, teatro, ruedas, inglés, francés, intelixencia emocional …), transmitir as inquedanzas dos pais ao equipo directivo do centro e servir de nexo cos representantes no Consello Escolar, trasladando todas aquelas cuestión de interese que vaian xurdindo ao longo do curso. Este é o cadro directivo:

 

  • Presidenta: Mabel Rodal González

  • Vicepresidenta: Davinia Rodríguez Rodríguez

  • Secretaria: Susana Sánchez García

  • Tesoureira: Leticia Rodríguez Vázquez

  • Vocais: Ana Asunción Abraldes Quintas, Paula Dácil Suárez de Ugarte, Fernanda Vázquez Montes, Estefanía Vila Fernández, Berta Collado

 

Podes consultar os estatutos que rexen o funcionamento da asociación aquí.